H.U.E. VII.
2018 kombinovaná technika na plátně 61 × 40,5 cm Prodáno
Cyklus H.U.E. je úvahou nad zažitou sukcesivitou, kdy jako první je motiv díla a následně pak dílo, jakožto projev/reakce umělce. Jde v něm o vytvoření série maleb, přesněji řečeno asambláží na plátně, které představují věrnou iluzi skutečných hlavních uzávěrů elektřiny, jež jsme zvyklí vídat na fasádách domů. Díla jsem umístil v ulicích na domy, aby s nimi přirozeně splynula, a takto jsem si je vyfotil. Tyto snímky tvoří dokument dočasné existence artefaktu ve veřejném prostoru. V galerii pak oba artefakty - malbu a fotografii, na níž figuruje - instaluji vedle sebe, aby měl divák dojem, že na fotografii vidí předobraz asambláže, a přitom netuší, že objekt fotografii předcházel. Motiv díla a dílo samotné si vyměnily své role.