Životopis

Životopis
2017

Olomoucké muzeum umění zařadilo tři obrazy do dosud největší souborné výstavy české hyperrealistické malby. Současně s tím se aktivně spolupodílel na přípravě výstavy a několika set stránkové publikace Fascinace skutečností, mapující vznik a vývoj českého hyperrealismu.

2011

Diplomovou prací byl 5 x 4 metrů velký obraz postmoderně pojaté piety – Escape. Jako oponenta tohoto díla oslovil prof. Gordona Grahama, autora knihy Filozofie umění a vyučujícího na univerzitě Princeton v New Jersey. Dílo je nyní volně přístupné v prostorách arcibiskupského zámku v Kroměříži.

2010

Obraz iDeath II. získal cenu návštěvníků BP portrait award 2010. Dílo obdrželo 4127 jejich hlasů z celkových 25 980. Přihlášeno bylo 2177 výtvarníků z celého světa, z nichž galerie vybrala na výstavu 58 portrétů.

2005

Studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. Asistentem zde byl Pavel Holas. V průběhu studií se živil jako kreativec v grafických ateliérech a reklamních agenturách.

2000

Po odchodu z domova vzápětí nastoupil na rok trvající základní vojenskou službu u Hradní stráže v Praze.

1999

Výtvarníkem na volné noze.

1995

Studium na střední průmyslové škole škole v Šumperku.

1981

Narozen v Šumperku v České republice.