Památník obětem komunismu
2008 street art instalace Na prodej
Igelitové tašky naplněné koupenými potravinami, jsem vložil do rukou figur, tvořící pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Smyslem apelu bylo, aby si lidé uvědomili, že minulost není mrtvá. Naopak, stále žije v našich spoluobčanech důchodového věku, kterých se doba minulého režimu dotkla nejvíce, a které vídám často v honbě za levnými produkty napříč nákupními řetězci. Celá instalace měla životnost cca 40 minut. Poté, co dva kolemjdoucí muži středního věku zjistili, že tašky obsahují zboží, odejmuli sochám igelitky a jejich obsah si posléze rozebrali na nedaleké lavičce. Street artová instalace tím skončila zcela očekávatelně. Fakt, že si lidé ochotně přisvojí cokoliv, co majitel aktivně nechrání, je stále panující projev odchýlené morálky.